Administration:Proses Tuntutan Insurans Pihak Ketiga

Video KM ini menerangkan secara jelas tentang proses tuntutan insurans pihak ketiga. Proses ini adalah prosedur biasa yang dilakukan oleh Jabatan Pentadbiran apabila kenderaan syarikat terbabit dalam kemalangan. Walaubagaimanapun, proses tuntutan ini juga terpakai bagi kenderaan komersial.

Proses Tuntutan Insurans Pihak Ketiga

Finance: Pengurusan Aset

Video KM ini menerangkan secara jelas berkenaan pengurusan aset dalam syarikat. Ia bertujuan memberi kefahaman kepada audiens tentang definisi, tujuan dan mengapa pengurusan aset sangat penting kepada operasi syarikat.

Pengurusan Aset

Business Development: Proses Pemaharuan Lesen Perniagaan
Video KM ini memberi penerangan berkenaan proses memperbaharui lesen perniagaan yang dilakukan oleh Jabatan Pembangunan Perniagaan (Business Development). Lesen-lesen perniagaan yang dimiliki RWS mempunyai perkaitan dengan agensi-agensi seperti SPAN, CIDB dan sebagainya,   yang perlu diperbaharui sebagai mematuhi akta perniagaan dan untuk memastikan syarikat dapat terus beroperasi.

Proses Pembaharuan Lesen Perniagaan

Human Resource: Proses Bayaran Tuntutan Anggota
Video KM ini memberi penerangan berkenaan proses bayaran tuntutan anggota yang dilakukan oleh Jabatan Sumber Manusia pada setiap bulan. Penerangan melalui video ini bertujuan memberi kefahaman kepada setiap anggota RWS tentang prosedur yang perlu dilakukan oleh HR dalam proses tuntutan bulanan.

Proses Bayaran Tuntutan Anggota

SHE: Persedian Kecemasan dan Cara Untuk Mengekalkan ‘Zero LTI’
Video KM ini menjelaskan kepentingan persediaan kecemasan dan cara untuk mengekalkan Zero LTI (Lost time Injury). Dalam video ini juga ditunjukkan pelan atau perancangan dan kaedah-kaedah yang betul bagi mengurangkan dan mengelakkan RWS dari mengalami kesan daripada kemalangan ketika bekerja.

Persedian Kecemasan dan Cara Untuk Mengekalkan ‘Zero LTI’

Emergency Contacts

Polis: 999

Bomba: 999

JPAM: 999

RWS Contacts

Panel Clinics